A. Prahlad

 93797 13245

Aparna M

 99805 51092

H.Chandrappa

 94492 28672

H.M Someshekar

 94480 66900

H.Mruthunjaya

 98864 82959

Hanumesh

 96113 45304

I.J. Kiran

 99161 61216

Iqbal Ahmed

 988621 66833

Jaikar

 81472 87992

K B Gururaja

 98458 04659

Kiran Kumar

 98988 29740

Lakshmikantha

 98446 10045

M G Gouda

 94484 55924

Mahesh Agiwal

 94480 55715

Nanna Kanasu

  Ballari  Bellary 
 9901321320

NAPC India Ltd

 08394 230856 230540

Naveen Kumar K

 99166 77777

Naveen Kumar K

 99166 77777

Nimmu Reddy

 90366 12226

Pioneer Construction...

 +91 9845613456, 08392 - 267456

R N Nagaraja

 94484 56285

Rashmi Krishna Jois

 
 94487 95429

S. Riyaz Ahmed

 90355 10445

S.H.Rehman

 98441 01909

Sesha Das Rao

 94499 81356

Sew Construction Ltd

 08395 210204 210205

Soubhagya Constructi...

 08392 240624 24491

Suresha Babu

 98807 77368

Syed

 94483 41552

Y.S Shankar Rao

Kampli 
 08394 251523 94482 61893